• Skapa rätt förutsättningar
  • Hitta ditt fokus
  • Seminarier och utbildning

För Seventure är varje uppdrag unikt.

Utifrån uppdragets karaktär och förutsättningar formar vi det team vi anser har bäst förutsättningar att leverera det kunden vill ha och behöver.

Konsultnätverk

Konsultnätverk

I vårt globala mångkulturella konsultnätverk finns yngre och äldre; kvinnor och män; akademiker och praktiker; människor med olika religioner och referensramar; människor som skrattar och gråter åt olika saker.

Read More

Samarbete

Samarbete

Vår vision är att tillsammans med våra kunder och samverkansparter, för kommande generationers skull, skapa en hållbar tillväxt och utveckling. Vi gör detta genom att ta tillvara på redan gjorda erfarenheter i vår omvärld, kombinera dessa med lokala förutsättningar och kreativa idéer från de människor som berörs.

Read More

Utmaningar

Utmaningar

Vi står inför en rad gemensamma utmaningar och insikten om att vi måste tänka i nya banor och prova nya lösningar i samverkan med andra växer sig allt starkare. Detsamma gäller insikten om att vi måste arbeta med hållbar utveckling utifrån tre dimensioner som är ömsesidigt beroende av varandra - den sociala, den ekonomiska och den ekologiska.

Read More

Vi lyssnar ständigt efter vad som pågår runt om i vår omvärld inom områden som har anknytning till sociala innovationer och kreativ samhällsutveckling.

Vi ingår i ett stort antal nätverk och samverkar med innovativa aktörer på många olika håll i världen.