Konsultnätverk

Mer än 100 konsulter – 10 länder – 20 språk

För Seventure är varje uppdrag unikt. Utifrån uppdragets karaktär och förutsättningar formar vi det team vi anser har bäst förutsättningar att leverera det kunden vill ha och behöver. Vi har mer än 100 konsulter, finns representerade i ett tiotal länder och hanterar mer än 20 olika språk. Kort sagt – vi sitter alltid med ess på hand!

Mångfalden och olikheterna är vår styrka

I vårt globala mångkulturella konsultnätverk finns yngre och äldre; kvinnor och män; akademiker och praktiker; människor med olika religioner och referensramar; människor som skrattar och gråter åt olika saker. Här samspelar läkare, jurister, filmare och pensionärer med politiker, ekonomer, studenter och konstnärer.

Självklart är vi stolta över den breda och värdefulla kompetens som finns bland våra konsulter men det viktigast för oss är inte ålder, titel eller social status. Den gemensamma nämnaren hos alla våra konsulter är intresset för hållbar samhällsutveckling samt viljan och modet att vara med och ta fram nya kreativa lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför. Vår allra största tillgång är därför mixen av konsulter som speglar mångfalden och olikheterna i samhället.

Vad bidrar konsultnätverket med?

Genom vårt konsultnätverk bidrar vi till samhället genom att

  • utveckla nya idéer
  • ta fram konceptuella lösningar
  • skapa delaktighet och stolthet
  • minska känslan av utanförskap
  • rekommendera relevanta resurser