Omvärldsbevakning

Vi lyssnar ständigt efter vad som pågår runt om i vår omvärld inom områden som har anknytning till sociala innovationer och kreativ samhällsutveckling. Vi ingår i ett stort antal nätverk och samverkar med innovativa aktörer på många olika håll i världen. Genom våra nätverk får vi löpande information om intressanta konferenser, mässor och andra event som äger rum på olika platser runt om i världen och förmedlar denna information till de av våra kunder som vi anser har vinning av att bevaka evenemangen.

Bevakningsuppdrag

Vi utför även bevakningsuppdrag för våra kunders räkning. Det finns många fördelar med detta.

  • Våra konsulter har dels en bra baskompetens när det gäller sociala innovationer och olika former av kreativ samhällsutveckling. De har dessutom spetskompetenser inom en rad olika områden. Detta gör att de har bästa möjliga förutsättningar att tillgodogöra sig den information som förmedlas och göra sig en bild av vilken påverkan den kan ha för vår uppdragsgivare.
  • Kunden kan ägna sig åt den löpande verksamheten och slipper produktionsavbrott.
  • Kunden avgör hur vårt deltagande ska se ut:
    – vi kan registrera vårt deltagande i dennes namn; vara aktiva och tydligt förmedla att kunden finns på plats (t.ex. för att attrahera nya intressenter till verksamheten)
    – vi kan registrera vårt deltagande i vårt eget namn och vara kundens ögon och öron på plats utan att någon får vetskap om det (t.ex. för att inte visa konkurrenter att man planerar att utöka sitt verksamhetsområde)

Ett bevakningsuppdrag resulterar alltid i en skriftlig rapport som även innehåller en analys över hur nytillkommen information kan påverka kundens verksamhet. Denna presenteras därefter enligt uppdragsgivarens önskemål – för organisationens ledningsgrupp, i seminariesammanhang eller i annat forum. Det finns även möjlighet att få eventet foto- och filmdokumenterat.