Processledning

Vi jobbar med en mängd olika processverktyg och processleder både större och mindre grupper. Det kan handla om att implementera en beslutad förändring, genomföra kreativa processer för produkt- eller tjänsteutveckling, hitta lösningar på utmaningar, ta fram metoder och handlingsplaner för framtiden, hjälpa individer att gå från idéstadium till genomförande.

Vi utformar och anpassar processuppläggen utifrån våra kunders behov. Här nedan finns exempel på några av våra populära processer som hjälpt många nöjda kunder att komma till sitt önskade läge.

Idé- och konceptutveckling

En kreativ process som öppnar upp idéflödet. Metoden skapar delaktighet, förståelse och bred förankring av resultatet. Ett utmärkt verktyg att använda i samband med t.ex. förändrings- och utvecklingsarbete. Alla i gruppen blir delaktiga och får en bra bakgrund och förståelse för de nya mål som sätts. Processen lämpar sig för grupper på 5-30 personer och kan genomföras som kvällsaktivitet, halv- eller heldag, beroende på gruppstorlek och tidigare erfarenhet av metoden.

Toppenbra metod med utmärkt processledare!

Insatsstyrkor

En exklusiv idéprocess för små grupper på 4-5 personer. Metoden bygger på parallellt tänkande och är snabb, kreativ och välstrukturerad. Gruppen träffas 5 x 3 timmar.

Nya idéer, nya infallsvinklar, nytt sätt att tänka. Plus en hel hög med energi!

Ett Steg Till

En lättsam process för organisationer, företag och arbetsgrupper som är i behov av att göra prioriteringar och ta fram konkreta handlingsplaner för det fortsatta arbetet. Processen lämpar sig för grupper på 5-30 personer och kan genomföras som kvällsaktivitet, halv- eller heldag, beroende på gruppstorlek.