Resursbanken

Vår resursbank består av tre delar

KONSULTNÄTVERKET

För Seventure är varje uppdrag unikt. Utifrån uppdragets karaktär och förutsättningar formar vi det team vi anser har bäst förutsättningar att leverera det kunden vill ha och behöver.
ideer

IDÉER

Vi samlar idéer och idébärare. Vi fångar och följer upp idéer för att tillvarata människors initiativkraft. Här finns både idébärare som söker samverkan med andra och idéer som väntar på utveckling och genomförande.
erfarenhet

OMVÄRLDSERFARENHETER

Vår omvärldsspaning pågår dygnet runt, året runt. Genom våra globala nätverk samlar alla typer av erfarenheter och resurser som kan bidra till att en idé ska kunna realiseras eller för att finna kreativa lösningar på utmaningar.

Vi antar utmaningar

Vår resursbank, i kombination med kreativa processer, ger oss unika möjligheter att hitta långsiktigt hållbara lösningar på problem och utmaningar. Vårt fokus ligger på framtiden och vi ställer ofta frågor som ”Hur skulle det kunna vara?” och ”Vilka positiva erfarenheter finns det som vi kan ta med oss för att nå dit?”. För att tillvarata kompetens, skapa förståelse och bred förankring, ser vi alltid till att våra projekt och uppdrag genomsyras av mångfald och tvärsektoriell samverkan.