Utbildning och seminarier

Ett hjul som är uppfunnet behöver inte uppfinnas igen! Det är mycket smartare att tillvarata och sprida de kunskaper, erfarenheter och insikter som redan finns, såväl andras som våra egna.

Vi medverkar gärna i olika seminarie- och utbildningssammanhang. I paneldebatter kan vi bidra med vår kunskap inom området kreativ samhällsutveckling, samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Ni kan även anlita oss för moderatoruppdrag med eller utan processinslag.

Våra många konsulter hanterar tillsammans mer än 20 olika språk. De har specialistkunskaper inom en stor mängd olika områden. Detta gör att vi har en stor flexibilitet när det gäller att anpassa oss till olika uppdrag och målgrupper.

Härlig start på dagen med musik! Lugn, positiv och säker utstrålning från moderatorn som kändes väl förberedd, kände väl till vår verksamhet och kunde därför på ett väldigt bra sätt koppla ihop de olika delarna under dagen. Gav en stor känsla av trygghet hos oss som arrangörer, mycket uppskattat! Bra med korta frågor efter varje inslag, så att det inte bara blir ett abrupt slut. Trevlig överraskning med en present till oss arrangörer på slutet!